Wie is ons

Die NG Sinode Hoëveld se leuse is: “Uit gemeentes, vir gemeentes, na die wêreld tot eer van God” en ons roeping is: “Die NG Sinode Hoëveld (a) begelei gemeentes om God te eer, mekaar en die wêreld met Christus se liefde te dien; en (b) begelei gemeentes sodat die NG Kerk in Sinode Hoëveld groei na ’n gestuurde kerk vir die samelewing”.

Dit beteken dat die Sinode gemeentes saamsnoer en help om:

 • Biddend saam God se Naam te eer, Sy ryk te dien en Sy wil te soek;
 • Na mekaar uit te reik en verhoudinge met mekaar te bou;
 • Die boodskap van verlossing aan die wêreld te verkondig;
 • Gemeenskappe en die omgewing liefdevol te dien;
 • Leiers te ontwikkel;
 • Missionale Bediening te vestig en uit te bou.

Die vyf Strategiese Prioriteite van die Sinode:

Onder die Missio Dei as basis en sambreel, met geloofsonderskeiding:

 • Om gemeentes te begelei om missionale kerk te wees;
 • Om leraars en leierskap te begelei en toe te rus;
 • Om betrokke te raak in gemeenskappe - evangelie, versorging, jeug, opleiding (binne konteks);
 • Om ruimte te skep vir diversiteit - bv. meertaligheid;
 • Om op sinodale vlak Missionale Jeugontwikkeling te bevorder.

Die Sinode se vier Strategiese Fokusse as 'n Missionale Sinode:

 • Meertaligheid;
 • Kinders en Jongmense;
 • Armoede; en
 • Nuwe gemeentes: Kerkplanting.

Kernwaardes (vgl. 1 Kor. 13):

 • Kwaliteit – ons lewer bogemiddelde produkte, diens of ander uitsette.
 • Respek – ons respekteer mekaar se siening, mening, menswees, opinies, vaardighede, tyd.
 • Getrouheid – ons is toegewy en lojaal aan God se koninkryk en Kerk, ons roeping, ons belydenis en mekaar.
 • Integriteit – ons is regverdig, getrou aan ons waardes en aan onsself, en opreg en eerlik..
 • Leerbaarheid – ons is oop en toeganklik na God, mekaar en die wêreld en luister na God, mekaar en die wêreld.

Sinode seël Sinode logo