Wie is ons

Die NG Sinode Hoëveld se leuse is: “Uit gemeentes, vir gemeentes, na die wêreld tot eer van God” en ons roeping is: “Die NG Sinode Hoëveld (a) begelei gemeentes om God te eer, mekaar en die wêreld met Christus se liefde te dien; en (b) begelei gemeentes sodat die NG Kerk in Sinode Hoëveld groei na ’n gestuurde kerk vir die samelewing”.

Dit beteken dat die Sinode gemeentes saamsnoer en help om:

 • Biddend saam God se Naam te eer, Sy ryk te dien en Sy wil te soek;
 • Na mekaar uit te reik en verhoudinge met mekaar te bou;
 • Die boodskap van verlossing aan die wêreld te verkondig;
 • Gemeenskappe en die omgewing liefdevol te dien;
 • Leiers te ontwikkel;
 • Missionale Bediening te vestig en uit te bou.

Die vyf Strategiese Prioriteite van die Sinode:

Onder die Missio Dei as basis en sambreel, met geloofsonderskeiding:

 • Om gemeentes te begelei om missionale kerk te wees;
 • Om leraars en leierskap te begelei en toe te rus;
 • Om betrokke te raak in gemeenskappe - evangelie, versorging, jeug, opleiding (binne konteks);
 • Om ruimte te skep vir diversiteit - bv. meertaligheid;
 • Om op sinodale vlak Missionale Jeugontwikkeling te bevorder.

Die Sinode se vier Strategiese Fokusse as 'n Missionale Sinode:

 • Meertaligheid;
 • Kinders en Jongmense;
 • Armoede; en
 • Nuwe gemeentes: Kerkplanting.

Kernwaardes (vgl. 1 Kor. 13):

 • Kwaliteit – ons lewer bogemiddelde produkte, diens of ander uitsette.
 • Respek – ons respekteer mekaar se siening, mening, menswees, opinies, vaardighede, tyd.
 • Getrouheid – ons is toegewy en lojaal aan God se koninkryk en Kerk, ons roeping, ons belydenis en mekaar.
 • Integriteit – ons is regverdig, getrou aan ons waardes en aan onsself, en opreg en eerlik..
 • Leerbaarheid – ons is oop en toeganklik na God, mekaar en die wêreld en luister na God, mekaar en die wêreld.

Sinode seël Sinode logo

Soek

Kerkbode

Lees in die Kerkbode van
14 Junie 2019

2019.06.14