Kerkbode 2 Desember 2016

Lees in die laaste Kerkbode van 2016 ...

Kerkbode van 2 Desember bevat verkeie bydraes oor en na aanleiding van die Buitengewone Algemene Sinode.

Dit stel ook al die nuwe proponente wat na afloop van hulle teologiese studie gelegitimeer is, aan die kerk voor.

Lees verder oor hoe Communitas se Sentrum vir Predikantebegeiding die evaluasie van dominees op ’n opheffende manier doen, en lees oor ‘n Konferensie wat op George gehou is oor die Bybel.

Kerkbode neem ook met ’n oorsig oor die loopbaan van dr Pieter Fourie, afskeid van dié uitvoerende hoof van Bybel-Media wat einde Desember die tuig neerlê.

Kerkbode 2016.12.02

Kerkbode 18 November 2016

Lees in die Kerkbode van 18 November ...

... waarin uitvoerig berig word oor die pas afgelope buitengewone Algemene Sinode.

Lees ook ...

 • oor die miljoen rand wat deur die Groote Kerk in Kaapstad geskenk is vir vroeë kinderontwikkeling,
 • oor Jesus en die Griekse woord ‘splagnitsomai’,
 • oor Stilbaai se lang tafel van vrede,
 • oor ‘n wonderlike verhaal van grense oorsteek en versoening in die Blouwaterbaai familiekerk net buite Port Elizabeth,
 • oor ‘n waarderende en verrykende manier waarop dominees geëvalueer word, en
 • oor Jaco Strydom, die stigter van Echo-jeugontwikkeling.

Sias Meyer skryf oor ‘n moderne geloof en biddae vir reën, en Tielman Roux oor die ‘onheilige’ pad van Jesus.

Kerkbode 2016.11.18

Kerkbode 4 November 2016

Lees in die Kerkbode van 4 November ...

... die verhaal van ds Schalk van Wyk wat uit die bloute ‘n versoek gekry het om in Pakistan te gaan help, en nou die Timothy Bible College daar bedryf.

Daar is ook ’n merkwaardige verhaal uit Graaff-Reinet waar herwinning en hulp aan armes hand aan hand gedoen word.

Lees oor die meer as 40 swart gemeentes wat by die NG Kerk wil inskakel, oor Wes-Transvaal wat nou Goudland is en oor ander sinodebesluite van dié sinode, die Oostelike Sinode en die Noord-Kaap.

Dr Henk Gous stel ’n derde weg voor in die gay debat en uit Europa is daar ’n interessante perspektief op binnegevegte in die Vatikaan.

Kerkbode 2016.11.04

Kerkbode 21 Oktober 2016

Lees in die Kerkbode van 21 Oktober ...

... die storie van ‘n vrou wat gesond geword het van ‘n aftakelende siekte, maar wat sê daar was ‘n groter wonder as dié gesond word. Dit vertel ook die verhaal van die twee Stellenbosche, en gelowiges wat brue tussen dié gemeenskappe bou.

Daar is ‘n verhaal van herwinning wat by Moreletapark ingespan word om vir kinders lewenslesse te leer en die storie van ‘n haglike bordeel-hotel in Mosselbaai wat omskep is in ‘n hawe waar straatmense kan anker gooi, nuwe koers kan kry en op ‘n veel beter manier in die lewe kan uitvaar.

Lees ook verskillende kerke en sinodes se gesprekke en besuite oor homoseksulaiteit. Proponent Hennie Pienaar, wat self gay is, skryf ‘n brief aan die komende buitengewone algemene sinode en die joernalis Jan-Jan Joubert pleit op die sitting van die Noordelike Sinode dat die kerk nie moet skeur nie.

Kerkbode 2016.10.21

Kerkbode 23 September 2016

Lees in die jongste Kerkbode ...

Kerkbode van 23 September vertel weer ’n uiteenlopende klomp verhale uit die NG Kerk. Dit wissel van poppe wat gebruik om kinders van Jesus te leer op Worcester, tot by ‘n jong vrou wat misbruik in haar kinderjare so verwerk het dat sy ander mense nou leer om gelukkig te wees.

Daar word vertel hoe gelowiges die kinders van Hasie-in-die-Holte-kleuterskool in Danville en by Die Vleie-gemeente in Hoekwil help om na hulle potensiaal te groei.

Lees van die nuwe Andrew Murraysentrum vir Spiritualiteit wat in Wellington ontwikkel word, van ’n Vrystaatse plan om dominees te help om te rus, en oor ’n sendeling wat seemanne wat soos slawe werk, help om hulle vryheid te herwin.

Kerkbode vertel van ‘n versoeningsdiens op Worcester, van die komende buitengewone Algemene Sinode en daar is ’n stuk oor ’n kunswerk wat Jesus in ’n Duitse konsentrasiekamp plaas.

Kerkbode 2016.09.23

Kerkbode 2 September 2016

Lees in die jongste Kerkbode ...

In Kerkbode van 2 September is daar nuus oor die stand van sake oor die opskorting van die besluite oor selfdegeslagverhoudinge, oor  ’n gesprek oor die ekonomie waaraan die hele kerk gevra word om deel te neem en oor die narre in die middestad van Pretoria.

Lees ook die verhaal van ’n tiener wat haar voet neersit oor kindermishandeling, van motorwagte in Bloemfontein wat deur die kerk bedien word en van sendelinge in Masedonië wat deur ’n vloedgolf van vlugtelinge oorval is.

As deel van die Pelgrimstog van Hoop neem Kerkbode sy lesers na Franschhoek en in die kunsrubriek val die fokus op ʼn skildery van ’n moeder en kind wat meer van die werklikheid weerspieël as tradisionele uitbeeldings van die Madonna en kind.

Prof Julie Claassens kyk in ʼn rubriek opnuut na die sogenaamde “shooter-tekste” oor homoseksualiteit.

Kerkbode 19 Augustus 2016

Lees in die Kerkbode van 19 Augustus ...

Toe Julia Dlamini aan die deur van die pastorie in Wakkerstroom klop, was haar versoek eenvoudig: “Ek wil God leer ken.” Julia se storie is een van dié wat Kerkbode van 19 Augustus vertel - almal stories van die evangelie in aksie.

Lees byvoorbeeld die verhale van ...

 • dramaprojekte in Bloemfontein en Delmas waarin dit oor veel meer as drama gaan,
 • oor ’n koffiewinkel in Port Elizabeth waar daar nou kerk gehou word,
 • oor die gemeenskap van Pniël wat vreemdelinge met gasvryheid ontvang, 
 • oor ouerliefde wat ʼn kind met Down-sindroom laat blom en 
 • oor ’n gangster en dwelmsmous wat ’n evangelis geword het.

Teken in op e-Kerkbode by www.kerkbode.co.za en ontvang elke uitgawe, saam met duisende ander lesers, gratis per e-pos.

Kerkbode 2016.08.19

Kerkbode 5 Augustus 2016

... hoe bejaardes in die middestad van Pretoria nie net ontvangers van hulp is nie, maar ook gewers daarvan word.

Daar is die verhaal van die NG gemeente Kloofendal aan die Wes-Rand wat dissipelskap in aksie laat oorgaan, ’n reaksie van ’n gay lidmaat van die NG Kerk op besluite en debatte van die kerk oor gay-seksualiteit, en ’n verhaal oor hoe God se liefde kom in die vorm van chicken a la King.

Lees ook oor die nuwe been van die Pelgrimstog van Hoop, oor hoe die doop op Stellenbosch lewendig gehou word in lidmate se gemoedere, oor die Christelike Lektuurfonds, en Atlete vir Christus.

Kerkbode 2016.08.05

Kerkbode 22 Julie 2016

Kerkbode van 22 Julie vertel die storie van Britstown se kruiwaens, en van ’n projek wat begin om hoop te bied in ’n konteks vol wanhoop. Dit vertel ook die verhaal van die NG gemeente Moreletapark en die groot uitreik na hulle plakkerbure, van wie honderde deur ʼn brand dakloos gelaat is.

Lees ook hoe daar in die middestad van Pretoria hoop gebring word deur ondersteuning aan mense en plekke wat voorskoolse kinders versorg.

In die gay debat is die vraag na die rol van die wetenskap in die kerklike debat op die tafel.

Daarby skryf ds Nelis Janse van Rensburg, voorsitter van die algemene sinodale moderamen, oor die NG Kerk se hertoelating tot die Wêreldraad van Kerke.

# Teken gratis in op die e-Kerkbode by www.kerkbode.co.za.

Kerkbode 2016.07.22