Die pad tot hier

Om die geskiedenis[1] van die “Sinode Hoëveld” van die NG Kerk[2] te vertel, moet ’n mens begin by die feit dat die Voortrekkers aan die gebied tussen die Vaalrivier en die Limpoporivier die naam Transvaal toegeken het.

Hoewel dikwels in die algemene omgang na die boererepubliek wat in die gebied geleë was, as die Transvaalse Republiek verwys word, was dit nooit die amptelike naam van die Republiek nie. Die republiek was bekend as “Het Zuid Afrikaansche Republiek”. Dit sou eers later gevestig raak toe die Britse kolonie in die gebied bekend gestaan het as “Transvaal Colony”. Die naam Transvaal is tydens die vorming van die Unie van Suid-Afrika in 1910 aan die provinsie toegeken.

Lees verder: Die pad tot hier