Sinodale Dienskommissie (SDK)

Die SINODALE DIENSKOMMISSIE (SDK) bestaan uit:

Die Dagbestuur plus ses Portefeuljeleiers en drie verkose Kerkraadslede sowel as Ex Offico lede wat sittingsreg op die SDK het met ’n adviserende stem in terme van KO Art 35.2.1.1.

Die Sinodale Dienskommissie gee uitvoering aan opdragte wat die Sinode aan hom gee en sal in die komende jare veral aandag gee aan die behoeftes van gemeentes, lidmate en predikante met inagneming van ons vier strategiese fokusareas. Die werksaamhede word deur die volgende Portefeuljeleiers, Kommissies en Diensgroepe behartig: Die volgende Portefeuljes en Diensgroepe gee veral aandag aan die behoeftes van gemeentes, leierskap, jongmense en predikante, naamlik Predikantebegeleiding en Ontwikkeling van ’n Missionale teologie en praktyk.

Moderatuur/Dagbestuur

Andre-Bartlett Voorsitter:  Dr AL (André) Bartlett, Posbus 95576, Grantpark 2051, sel 083 274 5745, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 
Ds Hannes Windell Ondervoorsitter:  Ds JH (Hannes) Windell, Posbus 6354, Homestead 1412, tel 011 828 4962, sel 083 229 7699, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 
Dr Johan Botha Aktuarius: Dr JS (Johan) Botha, Posbus 8009, Edleen 1625, tel 011 976 5128, sel 083 785 6056, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.
Bertus Koorts Skriba: Prof AS (Bertus) Koorts, Posbus 10444, Aston Manor 1630, tel 011 975 8220, faks 086 614 9650, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

 

 

Portefeuljeleiers

Diensgetuienis:  Ds. EJM (Evert) Bergh, Posbus 315, Delmas 2210, tel 013 665 2869, sel 082 806 6115, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

Ekumeniese Verhoudinge:  Dr. GMH (Gys) Loubser, Posbus 5059, Boksburg-Noord 1461, tel 011 917 9671, sel 083 550 0895, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Jeug- en Gesinsbediening & Studentebediening:  Oudl. HO (Waldo) Niemandt, 083 421 7206, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. of Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Ontwikkeling van 'n missionale teologie en praktyk:  Ds. JJ (Jannie) McDuling, Posbus 75072, Garden View 2047, 071 699 9746, sel 083 412 5925, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

Predikantebegeleiding (Versorging en Bediening):  Ds HS (Elise) Klut, sel 082 458 2014, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

Sinodale Hulpbronnebestuur: Dr. P (Pieter) Kruger, Posbus 13027, Witfield 1467, tel/faks 011 814 4848, sel 082 686 9217, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Kerkraadslede

Diak. Mnr. WD (Willie) de Klerk, sel 079 274 5642, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Oudl. Me. C (Stina) Buys, sel 083 650 9930, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Oudl. Me. A (Alta) Visser, sel 082 979 3959, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.