Kerklike Maatskaplike Dienste: Tutela

Barmhartigheidsdienste wat nie deur die plaaslike diakonieë alleen gelewer kan word nie, word gesamentlik deur die plaaslike gemeentes of ringe en Tutelaonderneem. Die formele kerklike maatskaplike dienste word namens die Kerk deur Tutela georganiseer en gekoördineer.

Ringsverteenwoordigers op Tutela:

Alberton: Ds BJ de Wet

Benoni: Ds PM (Paul-Marais) Strydom

Birchleigh: Dr JS (Johan) Botha

Boksburg: Ds R van der Westhuizen

Brakpan: Dr SH (Fanie) Rudolph

Delmas: Ds J Rossouw

Evander: Ds SJ Heine

Germiston: Ds DP (Dirkie) vdB Enderstein

Heidelberg: Ds CJ (Conrad) Steyn

Johannesburg: Dr JG (Jan) Swanepoel

Kemptonpark: Mnr G (Gert) Reynolds

Linden: Dr GPV (Gerhard) du Plooy

Standerton:Ds BJ (Bennie) Marais

Turffontein: Ds A (André) Kloppers

Sinodale verteenwoordiger op Tutela: Dr JS (Johan) Botha

Verteenwoordigers van diensleweringsorganisasies:

Vir besonderhede van verteenwoordigers van die organisasies, sien diensleweringsorganisasies hieronder.

 

Tutela funksioneer in terme van die volgende doel­witte:

 • ORGANISASIEBESTUUR

Vanuit die Provinsiale kantoor word vakkundige en bestuursondersteuningsdienste aan al die diensleweringsorganisasies van die Kerk gelewer.

VOLTYDSE AMPTENARE

Hoofbestuurder: Dr RB (Botha) v Aarde.

Direkteur: Maatskaplikewerkdienste: Mev FN (Nicolette) Myburgh.

Adresse: Posbus 10444, Aston Manor 1630, Gladiatorstraat 56, Rhodesfield, Kemptonpark 1619 tel 011 975 8220, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees., faks 086 670 5941.

 • OPLEIDING EN KAPASITEITSBOU

’n Wye verskeidenheid interne en eksterne opleidingsessies en kursusse word aan personeel en kerklidmate aangebied.

Assistent direkteur: Mev N (Nothando) Munjoma

Beperkte lenings en beurse is beskikbaar vir die opleiding van Maatskaplike Werkers: Direkteur: Maatskaplikewerkdienste, Tutela, Posbus 10444, Aston Manor 1630, tel 011 975 8220.

 • SUPERVISIE EN ONDERSTEUNINGSDIENSTE

Vakkundige ondersteuning en supervisie aan maatskaplike werkers.

Direkteur: Maatskaplikewerkdienste: Mev FN (Nicolette) Myburgh.

 • TERAPEUTIESE DIENSTE

Terapeutiese Sentrum: Dr C (Christelle) Blunden.

Gladiatorstraat 56, Rhodesfield, Kemptonpark 1619, Posbus 10444, Aston Manor 1630, tel 011 975 8220.

 • SPESIALITEITSDIENSTE

Aannemingsdienste en herkomsnavrae.

Direkteur: Maatskaplikewerkdienste: Mev FN (Nicolette) Myburgh.

 • BEMARKING EN FONDSONTWIKKELING

Handelsmerkbestuurders: Me C Marx en me L van Heerden.

Gladiatorstraat 56, Rhodesfield, Kemptonpark 1619, Posbus 10444, Aston Manor 1630, tel 011 975 8220.

 • RESIDENSIËLE BEJAARDESORG

Tuistes vir Bejaardes/Sorgsentrums

Alberton: Alberton Tuiste vir Bejaardes, Petersfieldstraat, Raceview, Alberton 1449, Posbus 1174, Alberton 1450, tel 011 907 8307/8, faks 011 907 9164, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Germiston: Solheim Tuiste vir Bejaardes, Sunstraat 62, Solheim, Germiston 1420, Posbus 3029, Sunridge 1420, tel 011 828 4786, faks 011 828 4785, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Kempton Park: Herfsland Tuiste vir Bejaardes, Cactuslaan, Allen Grove, Kempten Park, Posbus 10405, Aston Manor 1630, tel 011 972 5417, faks 011 391 2104, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. 

Huis Senior Tuiste vir Selfversorgende Bejaardes, Boabablaan 3, Birchleigh, Kempton Park, tel 011 972 3222, faks 086 670 5941, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Nigel: Nigel Tuiste vir Bejaardes, Hendrik Verwoerdstraat, Ferryvale, Nigel 1490, tel 011 814 5313, faks 011 814 1067, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Randburg: Ekklesiapark Tuiste vir Bejaardes, Parklaan, Blairgowrie, Randburg, Posbus 306, Pinegowrie 2123, tel 011 886 1430, faks 011 787 5236, e-pos
Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Springs: Rus-’n-Bietjie Tuiste vir Bejaardes, Sarel Cillierstraat 33, Paul Krugeroord, Uitbr 1, Geduld, Springs 1559, Posbus 13214, Geduld 1562, tel 011 811 2990, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees., faks 011 811 2992.

Johannesburg: Parksorg/Park Care: Escombelaan 36, Parktown, Posbus 72061, Parkview 2122, tel 011 482 2060, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees., faks 011 726 8219.

Herfsblare en Toevlug Dienssentrum: NG Gemeente Vergesig, Putneyweg 43, Brixton 2092, tel 011 837 9770.

Herfsblare: Voorsitter: Mev N Strydom, tel 011 837 9770.

 • RESIDENSIËLE KINDER- EN JEUGSORG

Kinderhuise Abraham Kriel Kindersorg

Uitvoerende Hoof: Mnr PS Momsen, Posbus 60066, Langlaagte 2102, tel 011 839 3058, faks 011 839 1080, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Kampusse

Langlaagte Kampus:

Bestuurder: Mev M van Zyl, tel 011 839 3059, faks 011 839 3066.

Emdeni-Kampus:

Bestuurder:Mev S Nhlapo, tel 011 934 1042, faks 011 931 0288.

Maria Kloppers-Kampus (Observatory):

Bestuurder:Mev E Snyman, tel 011 648 1394, faks 011 648 1397.

Satelliethuise:

Bestuurder: Mev E Haywood, tel 011 839 3058.

Aasvoëlkop-Satelliethuis: tel 011 888 6685.

Benoni-Satelliethuis: tel 011 425 5167.

Fontainebleau-Satelliethuis (Marthastraat 90): tel 011 792 7938.

Huis Bermuda Satelliethuis (Kempton­park): Tel 078 500 3600 / 011 391 0870.

Kemp­tonpark-Oos-Satelliethuis: tel 011 979 1017.

Lin­den-Satelliethuis (Mouton): tel 011 888 5276.

Youth Space Satelliethuis: tel 011 839 0433.

Gemeenskapsdienste:

Bestuurder: Mev N Mlaba, tel 011 839 0340.

Ander Inrigtings

Uitkomstehuis vir Dogters/Uitkoms Home for Girls: H/v St Georges- en Innesstraat, Observatory, Johannesburg 2198, Posbus 671, Bruma 2026, tel 011 648 0400, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. faks 011 487 1183.

Kleuterskool:Johanna Malan vroeë Kinderontwikkeling Pre-Primere Skool: H/v Delarey- en Regentstraat, Observatory, Johannesburg 2198, tel 011 648 2200, faks 011 648 7949, Posbus 27926, Yeoville 2143.

 • KINDER- EN GESINSORGDIENSTE 

(CMRade handeldrywend as Tutela)

Christelik-Maatskaplike Raad Groter Alberton/Christian Social Council Greater Alberton: Leninstraat 18, Raceview, Alberton 1449, tel 011 907 2922, faks 011 907 9189, Posbus 136059, Alberton-Noord 1456, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Christelik-Maatskaplike Raad Benoni/Christian Social Council Benoni: Harrisonstraat 8, Benoni 1501, Posbus 13276, Northmead 1511, tel 011 422 3926, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees., faks 088 011 422 3927.

Christelike-Maatskaplike Raad, Kemptonpark/Thembisa/Christian Social Services Council Kemptonpark/Thembisa: Pascoelaan 17, Kemptonpark 1619, tel 011 975 3924, faks 011 394 3662, Posbus 11118, Aston Manor 1630, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Christelik-Maatskaplike Raad Boksburg/Christian Social Services Council Boksburg: Ou Stadshuis, h/v Trichardt- en Commissionerstraat, Boksburg 1459, tel 011 917 5147, faks 086 528 4068, Posbus 1458, Boksburg 1460, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Christelik-Maatskaplike Raad Brakpan/Christian Social Council Brakpan: Northdenelaan 106A, Brakpan 1541, Posbus 2339, Trekker 1540, tel 011 744 4020, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees., faks 011 740 3310.

Christelik-Maatskaplike Raad Delmas/Christian Social Council Delmas: H/v Sesdestraat en Vierdelaan, Posbus 122, Delmas 2210, tel 013 665 2535, faks 086 677 5214, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Christelik-Maatskaplike Raad Evander/Christian Social Council Evander: Nelson Mandelalaan, Besterrecta 103D, Secunda 2302, tel 017 634 2140, faks 086 674 2548, Posbus 4268, Secunda 2302, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Christelik-Maatskaplike Raad van Groter Germiston en Edenvale/Christian Social Services Council of Greater Germiston and Edenvale: Oleanderstraat 12, Primrose 1401, tel 011 828 6394/5/6, faks 011 828 6397, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees., Posbus 208, Germiston 1400.

Christelik-Maatskaplike Raad Ring van Heidelberg/ Christian Social Services Council Heidelberg: Von Gesauweg 84, Nigel 1491, Posbus 1137, Nigel 1490, tel 011 814 3728, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees., faks 086 603 3632. 

Christelik-Maatskaplike Raad Linden/Christian Social Services Council Linden: H/v Dover- en Vinestraat, Ferndale 2194, Posbus 77531, Fontainebleau 2032, tel 011 886 6067/6072, faks 011 886 6072 / 086 636 8115, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Christelik-Maatskaplike Raad Springs/Christian Social Services Council Springs: Nalkstraat 4, Daggafontein, Springs, Posbus 731, Springs 1560, tel 011 363 2222/1, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees., faks 011 363 0504.

Christelik-Maatskaplike Raad Standerton/Christian Social Services Council Standerton: Charl Cilliersstraat 55, Standerton, tel 017 712 7110, faks 086 612 6824, Posbus 1586, Standerton 2430, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

MES-CMR Johannesburg: Dalehamweg 30, Mondeor 2091, tel 011 942 1023, 011 942 1697, 011 942 1832, 011 942 1967, faks 011 942 2098, Posbus 693, Mondeor 2110, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

 • STEDELIKE GEMEENSKAPSONTWIKKELING

MES (Mould, Empower, Serve)

Uitvoerende Hoof: Ds Johan Krige: tel 011 720 6328, sel 082 572 3279, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Webtuiste: www.mes.org.za

Kerklike skakeling: Katrien Kok. Tel 011 725 6531, sel 082 610 9023, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Uitvoerende Bestuurder Bediening: Ds Nicodemus Setshedi. Tel 011 402 5090, sel 083 712 2843, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Uitvoerende Bestuurder MES CMR: Mev Kate Naude. Tel 011 942 1023, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Hanteer al die maatskaplike dienste van MES CMR in Johannesburg en Soweto.

MES (’n Artikel 21 maatskappy) het uit die NG Kerk ontstaan in 1986 en is sedertdien baie nou verbonde aan die NG Kerk.

MES is ’n Christelike maatskaplike ontwikkelingsorganisasie in Suid Afrika wat professionele dienste lewer aan gebroke en agtergeblewe enkelinge, gesinne, families en gemeenskappe, en deur ’n holistiese diensleweringsmodel hulle bemagtig om selfstandig en volhoubaar te kan lewe. MES  fokus op:

•       Professionele gesondheids- en maatskaplike dienste

•       Armoedeverligting, gemeenskaps- en geestelike verryking

•       Opvoeding en vaardigheidsontwikkeling.

 • KERKLIKE SINODALE EN PROVINSIALE PROGRAMME

Vir besonderhede van die onderstaande dienste in Sinodale verband kontak :

Tutela kantoor: Gladiatorstraat 56, Rhodesfield, Kemptonpark, 1619, tel 011 975 8220, faks 086 670 5941, e-pos Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees.

Die onderstaande bedieninge word as ondersteuningsdienste vir gemeentes en ringe aangebied:

Dwelm- en Substansafhanklikheid

Siekesorg en Berading

Vigs-aangeleenthede

Seniorbediening

Gevangenesbediening

Aannemingsorg/Opsporing

Gemeentelike Diakonaat.