Diensgroep Ekumene

Voorsitter:  Dr C (Christo) Naudé

Skriba:  Ds JH (Hannes) Windell - NG Sonhoogte, Ringsverteenwoordiger Broederkring van die Ring van Germiston

Dr GMH (Gys) Loubser - NG Boksburg-Oos

Ds EJM (Evert) Bergh - Delmas-Wes, Ringsverteenwoordiger Ring van Delmas

Mnr WDP (Walter) Doubell - Lid

Dr WJ (Willem) Wiid - NG Waterval

Dr RJ (Botha) van Aarde - Tutela

Ds HP (Enél) Lambrechts - Ringsverteenwoordiger Ring van Brakpan

Ds SB (Stef) Bothma - Ringsverteenwoordiger Ring van Heidelberg

Ds W (Werner) Schroeder - Ringsverteenwoordiger Ring van Alberton

Ds M (Mariëtte) Stopforth - Ringsverteenwoordiger Ring van Evander