Riglyne vir kombinering, eenwording en samesmelting van gemeentes

Reglement 23 in Kerkorde 2015 (pp. 119-126) is die Reglement vir die vermeerdering, kombinering, eenwording en samesmelting van gemeentes.

Die drie sake word onderskeidelik in die volgende paragrawe in die Reglement behandel:

  • Kombinasie
  • Eenwording
  • Samesmelting

Kliek hier vir die Riglyne vir kombinering, eenwording en samesmelting van gemeentes.

Gewysigde Bepalings 2018

Kliek hier vir die gewysigde aanvullende Bepalings van die NG Sinode Hoëveld se KERKORDE soos goedgekeur tydens die sinodesitting van 2018.

Gewysigde Bepalings 2017

Kliek hier vir die gewysigde aanvullende Bepalings  van die NG Sinode Hoëveld se KERKORDE soos goedgekeur tydens die sinodesitting van 2014.