NG Sinode Hoëveld E-pos Vrywaring

KENNISGEWING

Hierdie e-pos van die Sinode Hoëveld, http://www.kerkweb.org/, is vertroulik en vir die geadresseerde alleenlik. Indien u hierdie e-pos foutiewelik ontvang, stel ons asb. in kennis deur direk aan die sender terug te antwoord en die e-pos en enige aanhangsels van u rekenaar af te vee. Ongemagtigde gebruik, bekendmaking of enige afdrukke van die inhoud van hierdie e-pos, of enige soortgelyke aksies, word verbied.

Tensy anders vermeld is die menings, sienings, gevolgtrekkings of ander inligting in hierdie boodskap vervat dié van die versender/skrywer(s) en nie van die Sinode Hoëveld nie. Die Sinode Hoëveld aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige ongematigde opinie of voorstelling gemaak deur die versender namens die Sinode Hoëveld nie. Vanweë die aard van e-pos kommunikasie aanvaar die Sinode Hoëveld geen verantwoordelikheid vir die hantering van vertroulike inligting hierin vervat en word alle aanspreeklikheid in die verband uitgesluit.

E-pos versending kan nie veilig en sonder enige foute gewaarborg word nie, aangesien inligting onderskep, beskadig of vernietig kan word, verlore kan gaan en met virusse of laat kan arriveer. Die ontvanger word versoek om die boodskap en enige aanhangsels na te gaan vir virusse. Die Sinode Hoëveld aanvaar geen aanspreeklikheid vir enige skade veroorsaak deur enige virus wat met hierdie boodskap of aanhangsels versprei is nie. Die Sinode Hoëveld behou die reg voor om enige inkomende en uitgaande e-pos boodskappe sowel as enige ander vorm van kommunikasie op sy e-posstelsel te monitor. 

Die Sinode Hoëveld aanvaar dus geen aanspreeklikheid vir enige foute wat in die konteks van hierdie boodskap mag opduik as ʼn resultaat van die e-pos versending nie. 

Baie dankie.