Kalender

Kerkkalender 2019 

   
Nuwejaarsdag 1 Januarie
Week van gebed Januarie
Biddag vir Opvoeding en Onderwys 10 Februarie
Sinodale Dankdag (VS) 10 Februarie
Wêreldbiddag vir vroue - “Kom – alles is gereed! 1 Maart
Wêreldbiddag vir mans 2 Maart
Lydensweke begin 3 Maart
Aswoensdag 6 Maart
Menseregtedag 21 Maart
#imagine 29-31 Maart
Dag van Danksegging en Verootmoediging 7 April
Goeie Vrydag 19 April
Paasfees 21 April
Gesinsdag 22 April
Vryheidsdag 27 April
Werkersdag 1 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap) 5 Mei
Arbeidsondag 5 Mei
Moedersdag 12 Mei
Hemelvaart 30 Mei
Biddag vir die Ekologie 2 Junie
Pinksterfees 9 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese 9 Junie
Jeugdag 16 Junie
Nasionale Dag vir Blindes 16 Junie
Vadersdag 16 Junie
Openbare vakansiedag 17 Junie
Biddag vir Alkoholiste (VS) 23 Junie
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM) 23 Junie
Nasionale Vrouedag 9 Augustus
Bybelsondag 25 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes 1 September
Leprosiedag (Melaatse) 8 September
Sinodale Bid- en Dankdag (VS) 8 September
Toerustingsondag 8 September
Excelsus Lentekonferensie 17 tot 19 September
Erfenisdag 24 September
Bediening aan die Jode 6 Oktober
Biddag vir Bejaardes 6 Oktober
Algemene Sinode (sitting) 6-11 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste 20 Oktober
Hervormingsfees 27 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste 17 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag 1 Desember
Wêreldvigsdag 1 Desember
Versoeningsdag 16 Desember
Kersdag 25 Desember
Welwillendheidsdag 26 Desember

Excelsus se VBO Kursusse vir 2019 - Program

Kalender vir 2020