Gemeenskapsbetrokkenheid en Diensgetuienis

Portefeuljeleier:

Yolandi Kok

As deel van die portefeulje se strategie word gereëlde webinare aangebied om predikante en gemeenteleiers toe te rus. Kyk gerus hieronder na die webinare wat reeds plaasgevind het:

Hierdie portefeulje se strategie behels die volgende askpekte:

 

·       Versamel inligting vanuit gemeentes, ringe en kantore.
·       Deel die inligting op sosiale media
·       Skep ‘n platform om aan kenners binne die Sinode geleentheid te bied om kennis of idees te deel
·       Streeksuitreike
·       10 dae van hoop
·       Projek saam met Tutela
·       Swaziland
·       Besoek
·       ‘n “Lunchhour” (Etensuur?)gesprek
·       Gemeentebetrokkenheid