As deel van die portefeulje se strategie bied ons webinare aan om gemeentes te help met begeleiding en toerusting. Hier is webinare wat predikante en gemeenteleiers kan help met toersting.

Hier is van die portefeulje se beplanning:

 

·       Toerusting:
o   Onder die portefeulje is die skakeling en koppeling met Voortgesette Bedieningsopleiding van groot belang.
o   Skakel met kursusse wat reeds bestaan;
o   Sluit aan by die bestaande landswye fokus op toerusting
·       Bied ‘n toerustingsgeleentheid aan saam met IN PAS
o   ‘n Zoomgesprek
o   Twee-dag geleentheid
·       Ons is ‘n diverse gemeenskap en leef binne diverse gemeenskappe. Die saak van ras en versoening
o   Bied ‘n program aan in samewerking met die Portefeulje Gemeenskapsbetrokkenheid
·       Fokusmaande:
o   September – ‘n maand van Diversiteit
o   Oktober – Geestesgesondheid
·       Streeksbyeenkomste
·       ‘n Behoeftebepaling moet gedoen word: wat benodig lidmate?
·       Ondersoek moet gedoen word na watter toerustingsgeleenthede bestaan tans vir lidmate.