Op die 5de November 2022 is ‘n Kinderbediening Konferensie aangebeid. Kyk gerus na die video hieronder.

As portefeulje is deel van die strategies plan vir hierdie volgende termyn die volgende:

 

  • Kinderbediening: Kinderkonferensie met sprekers en ander vorme van opleiding.
  • Tienerbediening: Moontlike geleentheid soortgelyk aan kinderkonferensie – op Ringsvlak
  • Jongvolwassenes: Opleidingsgeleentheid om gemeentes met praktiese voorstelle en bedieningsmodelle te bemagtig.
  • Gesinne: Opleidingsgeleentheid vir Leraars, Diensleraars, Bedienaars, Vrywilligers om gemeentes te bemagtig in die daarstelling, ontwikkeling en instandhouding van ’n huis-gefokusde gemeentebediening wat ten doel het om ’n omgewing te skep waar kinders blootgestel word aan stimuli wat gesonde verhoudinge, geloofsontwikkeling en ’n missionêre leefwyse kultiveer.
  • Skole: Opleidingsgeleentheid vir kerklike jeugwerkers om hul sodoende toe te rus om skole in hul omgewings effektief te bedien.

Musiek: Opleidingsgeleenthede en platforms wat hulpbronne bied aan Gemeentes.