Kerkverband en Ekumene

Portefeuljeleier:

André Bartlett

 • Kerkverband
 • Optimale kommunikasie tussen die verskillende vlakke van kerkverband (Algemene Sinode, Sinode, Ringe, gemeentes)
 • Maandelikse aanlynvergadering met Ringsvoorsitters
 • Jaarlikse betrokkenheid van Ringsvoorsitters/Ringskommissies by vergadering van die SDK
 • Jaarlikse streeksbesoeke deur die SDK
 • Toerusting van Ringskommissies
 • Herindeling van Ringe waar nodig
 • Ekumene
  • Bevordering van betrokkenheid by ekumeniese liggame (in besonder die SA Raad van Kerke)
   • Maak seker dat Hoëveld Sinode verteenwoordig word by alle toepaslike ekumeniese vergaderings
   • Deurgee van alle toepaslike ekumeniese kommunikasie aan Ringe en gemeentes
   • Bevordering van betrokkenheid by alle toepaslike ekumeniese programme
  • Bevordering van plaaslike ekumene
   • Vestiging van plaaslike ekumeniese netwerke (bv. ekumeniese predikantekringe)
   • Gereelde aanlynvergaderings met Ringsverteenwoordigers vir ekumene
   • Jaarlikse in-persoonvergadering met Ringsverteenwoordigers vir ekumene
   • Bevordering van betrokkenheid by plaaslike ekumeniese netwerke

 

Tydens die bespreking van die portefeulje se voorlegging word die belang van die gesprek en skakeling met die VGKSA beklemtoon. ‘n Ander saak wat aandag moet kry is dat die kontak en kommunikasie met Ringe en Ringskommissies gekoördineer moet word.

Die SDK neem kennis dat die dokument Hervitalisering van Ringe en die Algemene Sinode se Droomscenario’s ook in ag geneem moet word met verdere beplanning