Predikantetoerusting en -versorging

Leier van die portefeulje:

Etienne Pheiffer

 

As deel van hierdie portefeulje se strategie is die volgende beplan:

 • Werksaamhede:
  • Vergaderings
  • Predikante en diensleraars ondersteuning
 • Geloofsreis
 • Wegbreke
  • Bedieningstoerusting
  • Bedieningsvreugde
  • Bederfdag vir Vrouepredikante
 • Retreat – Origins
 • Induksieprogam – Nuwe leraars
 • Emeriti forum
 • Aftree Seminaar
 • Beplanning – Formasiereis

Tydenis ‘n konsultasie met skribas van die ring is die volgende ook op die tafel van dié portefeulje:

 • Aandag aan vrouepredikante;
 • Die induksieprogram vir nuwe leraars was lanklaas gehou;
 • Moontlike vennootskap met Sinode van Weskaap
 • ‘n Moontlike groep vir diensleraars.